Ikuna Kafakafa e Senior he ‘Uluaki Tau ‘o e To’u Va’inga 2013

Na’e fakahoko e timi Senior e va’inga fakaholomamata mo’oni he ‘aho ni, he na’e ‘ikai ke pehe atu ‘e Sitani Latu ia mo e fanga ‘unga mei he Fala ‘o Heleni ko e ha e lalahi mai e kau to’a mei he Kolisi ‘Apifo’ou. Ko e kai kamata ‘e Kolisi Ko Tupou ko e kai ‘aka tautea pe ‘e fa mei he ngaahi ‘aka ‘a Palu Fihaki. Ko e tau faingata’a he na’e tata’o ‘a ‘apifo’ou ia he tu’u ‘uluaki mo ‘enau ngaahi ‘aka tautea pea ‘i he ‘osi e tu’u ‘uluaki ne taki ai e Kolisi ‘Apifo’ou ia. Ka ‘i he tu’u mai e tu’u hono ua ne toki hanga ehe fanga ki’i ‘unga ve’e vave ‘o toho’i holo e fu’u kau saieniti mei he lalo kasia ‘o nau kolosi tu’o ai he laine tata’o e Kolisi ‘Apifo’ou.

Na’e ikuna e Kolisi Ko Tupou ‘aki e kai ko e 26 ki he 14.

2 tries – Sione Fa, Kava Likiafu, ko e ongo tama ‘aka ko Palu Fihaki mo Loa Tu’ifua.Ko e faiako ko Rev Minoa Fifita, ‘Isileli Hufanga pea tokoni atu mo Siaosi ‘Atiola.

Ko e Toenga e ngaahi ola ki he ‘aho ni

Grade 1 – ‘ikai lava mai ‘a Tupou High School

Grade 2 – fo’i ‘i he Kolisi ‘Apifo’ou

Grade 3 – Fo’i he Kolisi ‘Apifo’ou

Grade 4 – Fo’i he Kolisi Liahona

Grade 5 – ‘Ikai lava e tau ‘ikai ‘i ai ha mala’e pea toloi ai pe ki he Uike Kaha’u

Ka ‘i ai pe ha me’a ‘e toe fai ki ai ha’o tokanga pea ke Comment mai ‘i Lalo

‘Oku lolotonga upload e tau ‘ane nai ki he You Tube na’a lava mai e kau Kolisi Tutuku ‘o mamata mai ki he tau. “Tupou College vs ‘Apifo’ou College Opening Game aeason 2013 Part 1” Ko e hingoa ‘ena e fo’i tau teke faka hu ki he You Tube.

‘Ofa pe kemou ma’u ha uike faka’ofa’ofa. Tau lau pe ko e ikuna kafakafa ne fai he Senior ko e me’a’ofa lelei ia ki he si’i ngaahi tamai kolisi tutuku kotoa pe tapa kotoa pe ‘o mamani.

5 comments

 1. Pita Kania Tukutau says:

  Meihe kolisi tutuku o lennox,koe fehu’i pe na’e ha eola’oe feauhi tu liiki na’e toki’osi atu.

  • Aisake Haukinima says:

   Na’e ikuna ‘e he Timi liiki ta’u 13 mo e 15 ‘a e sila ki he’ena fe’auhi. Na’e ‘ulungia e feinga ‘a e Senior ‘i he Tupou High School pea na’e toe ma’u aipe ‘e he Tupou High School e fe’auhi e Senior he ta’u ni. Malo.

 2. mei honolulu ,,,ko hai oku vainga he fanga kii gtrade iiki …………….tokanga ange mua ki he kahau e vainnga ….kataki koe moe ofa atu ,

  • Aisake Haukinima says:

   kapau pe teke fiema’u ha fakaikiiki teu ‘oatu pe ia he next issue …. te ‘oatu ai e lisi e ngaahi timi

 3. Lesieli Fonua says:

  Malo e Vainga Tamaiki Ofa atu Mei He Kolisi Tutuku NorthShore Nusila 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *