Ko e fakaafe Kalapu Falaite 17th Me

 

 

‘Oku mau kole keu hufanga atu he ngaahi talafakatapu e ngaahi feinga ‘anga pa’anga ‘i he ‘api ko toloa kae ‘atā mu’a e faingamalie ko ‘eni ke fakahao atu ‘emau fakatangi′ni mei he Komiti Sipoti e Kolisi Ko Tupou ki he ta’u 2013.

Ko e ‘uhi ko ‘emau vaivai ke fai hono tauhi fakapa’anga e fanau va’inga e timi Senior ‘oku fai atu ai e fakatangi′ni mei he Komiti Sipoti na’a ‘i ai ha taha ‘e fie tokoni mai ki he kalapu he falaite pe ko ho’o tokoni fakahangatonu mai pe ki he komiti. Temau lau ho’o tokoni fakapa’anga mai ko e tulutaa’i ivi mo e kelesi tapuaki ia ki he timi Senior ‘o e 2013.

Ko e tokoni fakapa’anga mai ‘oku fakataumu’a pe ia ki he me’atokoni ‘o e fanau va’inga. ‘Oku mau faka’amu pe ke ma’u he fanau va’inga ha me’atokoni ‘oku fakatupu ivi mo fakatupu lotolahi. Ko e ngaahi me’a kehe ‘o hange ko e falani mo e naunau ki he fakamalohisino ‘e makatu’unga pe ia he ngaahi tokoni mai kuo fai mai ki ai e ngaahi fetu’utaki mei he Kautaha Kolisi Tutuku ‘o ‘Amelika

Fetu’utaki mai pe ki he Pule Sipoti e Kolisi pe ko ho’o Comment mai pe ki he website pe ko’eni.

One comment

  1. Opeti Moala says:

    Toko, kataki ‘o ‘ai mai ha fk.afe fo’ou. Ko e fk.afe tatau ai pee he taimi kotoa… hahaha. ‘Ofa atu pea malo e ngaue mei hena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *