Ko e Fakame ‘a e Kolisi Ko Tupou

 

Na’e lava lelei mo e katoanga fakame e Siaisi e Kolisi ko Tupou. ‘Oku mahino mai e tokolahi e ngaahi tofi’a kuo tapuaki’i ‘aki e kau ngaue e Kolisi Lolotonga.

Ko e Tangata malanga ko e Tangata’eiki Pule Faama – Rev Pohahau Palu. Na’e lau pe he longa’i fanau ‘enau ngaahi himi mo e Folofola pea fakakakato’aki e Ouau Malanga ‘aki pe ‘enau hiva fakavaha’alesoni.

Na’e toki fakahoko aipe ‘enau ngaahi lesoni fakame he houa efiafi.
Ko e ‘aho fakafiefia ‘eni ki he ngaahi tamai ‘o e Kolisi he nau tu’u pongipongia pe ‘o nau fakakakato e fatongia kuki. Ko e lahi taha pe ko e takitaha tunu ‘ene puaka pea ko e fakafiefia taha he na’e lava ai pe mo e ‘aho kai ‘aisikilimi lahi taha ‘o e ta’u.

Na’e tokolahi e malanga koe’uhi ko e ‘a’ahi mai ki he kolisi′ni e ngaahi famili ‘o e Kolisi.
Fakatauange pe ke tau ma’u ha fa’ahi ta’u fonu fiefia mo mohu tapuekina ‘i he tutupu ‘oku tau fai.

Fakamalo ki he PuleLautohi, Peni Taito Moliteka pea kau failautohi he ngaue lahi na’a mou fai. Fakatongah’I ange kuo ‘osi e fakame ka e toe mai e sivi lautohi ki Tisema.

2 comments

  1. tiolatupou says:

    malo mua ae fai ae fatongia ka koeku kii kole pee lava ke ta mai mua ha lesoni he fb ke lava ke akoi kihe eku kalasi eeee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *